ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου
Ι. Θέμα
Τέχνη. 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, εφεξής καλούμενοι “Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις”, προορίζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της “VIDA TOURS” EOOD, εφεξής “Παροχέας”, ιδιοκτήτης του ιστότοπου: https://panoramahillhotel.com/el/, εφεξής “Ιστότοπος”, και κάθε ένας από τους χρήστες, εφεξής “Χρήστης(οι)”, στον Ιστότοπο, σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη.
II. Στοιχεία παρόχου
Τέχνη. 2. Πληροφορίες για τον Πάροχο:
1. Όνομα: VIDA TOURS EOOD, UIC 131122843
2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Vidin, 2 Baba Vida Str. – Το Παλιό Λουτρό
3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: Ηρακλείτσα Καβάλας
4. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ηρακλείτσα, Καβάλα, τηλ.: +302594022353, e-mail: reservations@panoramahillhotel.com
5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Εμπορικό Μητρώο στην Υπηρεσία Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
6. Εποπτικές αρχές:
(α) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, διεύθυνση: Σόφια, π.κ. 1592, Blvd. “Prof. Tsvetan Lazarov “№ 2, τηλ.: 02/915 35 18 fax: 02/915 35 25, Email: kzld@cpdp.bg, Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg
(β) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, διεύθυνση: 1000 Σόφια, Πλατεία Slaveykov 4A, ορ. 3, 4 και 6, τηλ.: 02/980 25 24, φαξ: 02/988 42 18, τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22, Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.
(γ) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, διεύθυνση: Σόφια, τ.κ. 1000, 18 Vitosha Blvd., τηλ.: 02/935 62 22, fax: 02/980 73 15, Email cpcadmin@cpc.bg, Ιστοσελίδα: www.cpc.bg7. Registration under the Value Added Tax Act № BG 131122843.

III. Γενικές προμήθειες
Τέχνη. 3. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Τέχνη. 4. Ο πάροχος δεν εγγυάται τη συνεχή λειτουργία της ιστοσελίδας, ούτε ότι η τελευταία δεν περιέχει σφάλματα.
Τέχνη. 5. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: φωτογραφιών, κειμένων κ.λπ.) που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, για απεριόριστο χρονικό διάστημα, προγραμματισμένα ή τυχαία, χωρίς να φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημιές στον Χρήστη που μπορεί να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της αναστολής.
Τέχνη. 6. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη δομή ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα.

IV. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Τέχνη. 7. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες από τον πάροχο μέσω της ιστοσελίδας, εφεξής «Υπηρεσίες», είναι τα εξής:
Ο πάροχος παρέχει την ευκαιρία προβολής και κοινής χρήσης του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Ο πάροχος παρέχει πληροφορίες για τον εαυτό του, την ομάδα του, τις υπηρεσίες που παρέχει, τρέχουσες προσφορές, ενημερωτικά άρθρα, επαφές, παρουσίαση των πελατών και των συνεργατών του και άλλα.
(2) Ο πάροχος παρέχει την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια τηλεφωνική κλήση μέσω λειτουργικών κουμπιών στον ιστότοπο.
(3) Ο πάροχος παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτημάτων και αιτημάτων μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέσω λειτουργικών φορμών ερωτήσεων εντός του ιστότοπου. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία όπως καθορίζονται από τον πάροχο και να επιλέξει το κουμπί Υποβολή. Κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αποδεχόμενοι αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θεωρούνται ενημερωμένοι ότι η χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν οδηγεί αυτόματα στη σύναψη σύμβασης μεταξύ του αντίστοιχου χρήστη και του παρόχου, δηλαδή αποστολή Η έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δημιουργεί υποχρέωση για τον πάροχο να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν θέτει τον πάροχο και τον Χρήστη σε συμβατική σχέση. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αντίστοιχος Χρήστης, ο οποίος έστειλε ένα ερώτημα μέσω e-mail στον πάροχο, έχει συνάψει σύμβαση με τον πάροχο για την παροχή της υπηρεσίας μόνο αφού λάβει σχετική επιβεβαίωση από τον πάροχο.
Ο πάροχος δεν εγγυάται την ικανότητά του να ανταποκριθεί και την περίοδο κατά την οποία θα δοθεί απάντηση.
(4) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού πελάτη που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, μέσω λειτουργικών συνδέσμων από τον Ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν συγκεκριμένο λειτουργικό σύνδεσμο στον Ιστότοπο (τόπος όπου εμφανίζεται η διεύθυνση email του Παρόχου και μπορεί να γίνει “κλικ”) και η συσκευή που χρησιμοποιεί για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο για τη σύνταξη ενός μηνύματος από ένα πρόγραμμα-πελάτη email που είναι ενσωματωμένο στη συσκευή.
Ο πάροχος δεν εγγυάται την ικανότητά του να ανταποκριθεί και την περίοδο κατά την οποία θα δοθεί απάντηση.
(5) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα παραπομπής (σύνδεσης) του Χρήστη στα επιχειρηματικά προφίλ του Παρόχου στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, προφίλ και ιστότοπους των συνεργατών του, πελατών και άλλων. Ο Πάροχος παρέχει αυτή τη δυνατότητα για διευκόλυνση των Χρηστών και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των προφίλ και των ιστοσελίδων στα οποία παρέχεται η δυνατότητα παραπομπής και τα οποία δεν ανήκουν ή/και διαχειρίζονται ο Πάροχος. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν ισχύουν για τους λογαριασμούς και τις σελίδες στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα παραπομπής, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
(6) Ο πάροχος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενός δυναμικού χάρτη Google ενσωματωμένο στον Ιστότοπο. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους χρήσης για τους Χάρτες Google και το Google Earth που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en_el/help/terms_maps.html.
V. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τέχνη. 8. (1) Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: κειμένων, φωτογραφιών, υλικού ήχου και βίντεο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Παρόχου ή χρησιμοποιούνται από τον τελευταίο για νομικούς λόγους και ως εκ τούτου προστατεύονται από τα ισχύοντα νόμος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των συγγενικών δικαιωμάτων.
(2) Ο πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
(3) Η χρήση των πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,: αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, χωρίς τη συγκατάθεση και την άδεια του Παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από περιπτώσεις ρητώς που προβλέπεται από το νόμο, απαγορεύεται και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του Παρόχου επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του αντίστοιχου κατόχου τους, σε περίπτωση που διαφέρουν από τον Πάροχο.
Τέχνη. 9. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ονόματα και εμπορικά σήματα προϊόντων, υπηρεσιών ή προσώπων που αντιπροσωπεύουν ή ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Πάροχο ή τρίτα μέρη. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο, καθώς και οτιδήποτε σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή το υπόλοιπο περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν πρέπει να γίνεται κατανοητή ή/και να ερμηνεύεται ως και δεν συνιστά παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε τέτοιου εμπορικού σήματος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου ή του αντίστοιχου τρίτου ιδιοκτήτη της εν λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας.
VI. Άλλοι όροι
Τέχνη. 10. (1) Οι πληροφορίες και το υλικό που διατίθενται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: άρθρων, εικόνων, μηνυμάτων κ.λπ.) είναι ενημερωτικού, γενικού και αφηρημένου χαρακτήρα και δεν αντιπροσωπεύουν, ούτε πρέπει να γίνονται δεκτά ή να ερμηνεύονται, ως συμβουλή, καθοδήγηση ή/και διαβούλευση που παρέχεται από τον Πάροχο σε οποιονδήποτε από τους Χρήστες του Ιστότοπου.
(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή/και την επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που διατίθενται στον ή/και μέσω του Ιστότοπου, για οποιονδήποτε λόγο, ή για τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε συγκεκριμένη πραγματική κατάσταση.
(3) Ο Πάροχος δεν φέρει ιδιοκτησιακή ή/και μη ιδιοκτησιακή ευθύνη για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για ζημίες που υπέστη οποιοσδήποτε Χρήστης ή/και τρίτο μέρος σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και/ ή τις πληροφορίες και το υλικό που είναι διαθέσιμο σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (για παράδειγμα: ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών από τον Χρήστη με βάση τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο).
Τέχνη. 11. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.
Τέχνη. 12. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες από 06.06.2022.
Τέχνη. 13. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε αλλαγή στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα τεθεί σε ισχύ για τους Χρήστες χωρίς να απαιτείται ρητή ειδοποίηση των τελευταίων.
Τέχνη. 14. Με τη χρήση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: περιήγηση, κλικ σε συνδέσμους, εισαγωγή πληροφοριών κ.λπ.) της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών σε αυτήν, ο Χρήστης εκφράζει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές σε αυτούς, και ότι δεσμεύονται από αυτά και θα τα τηρούν.